Symposium 'Kerk zijn met jongeren die méér willen'

Geplaatst op 4 apr 2018 - 14:29

Samen met JOP, Jong Protestant en Youth for Christ organiseert World Servants een symposium voor predikanten, kerkelijk werkers en jeugdwerkers. Coördinatoren van de World Servants-projecten zullen hun medewerking verlenen aan dit symposium. Centrale vraag van het symposium is: 'De jongere die méér wil, krijgt moeilijk gehoor in de kerk. Wat moet je als predikant of jeugdwerker met een jongere die verder wil dan de kerk te bieden lijkt te hebben?'

Veel jongeren die terugkomen van een levensveranderende ervaring, zoals een project met World Servants, voelen zich onbegrepen in de kerk. Hun enthousiasme lijkt onbeantwoord. Wat een investering in het jeugdwerk had moeten zijn, lijkt een deceptie geworden. 

Youth for Christ, JOP, Jong Protestant en World Servants organiseren een symposium voor predikanten, kerkelijk werkers en jeugdwerkers, die dit scenario willen voorkomen. Hoe benut je het enthousiasme van een jongere die méér wil? Hoe voer je het gesprek met een jonggelovige die God gevonden heeft? Hoe haak je in op een karaktervormende ervaring? Deze vragen komen aan bod op 26 april. 

Experts van Youth for Christ, JOP, Jong Protestant en World Servants geven je in een interactief seminarprogramma handvatten om voort te bouwen op het enthousiasme van jongeren die méér willen. Bijzonder aan dit symposium is het multiculturele karakter. Ook mensen van World Servants uit landen als Ghana, Myanmar, Bolivia en Zambia zijn aanwezig en delen hun ervaring over het voeren van geloofsgesprekken met jongeren.

Datum: Donderdag 26 april 13.00-17.00 uur (inclusief lunch)
Locatie: SIO Zwolle, Thorbeckelaan 2 Zwolle
Aanmelden: Deelname is gratis, aanmelding verplicht. Aanmelden kan via www.jop.nl/symposiumkerkzijn
 

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.