ZA217 | 'Alone you're faster, but together we came very far!'

Geplaatst op 1 aug 2020 - 20:58

Coördinator Moffat stuurt weer een aantal foto's, met een dankbaar en trots bijschrift. Op de laatste dag in Kavinaka blikt hij terug op wat er bereikt is. 

'Alone you can run faster but together we can go very far, this is how far we have gone with the team, today marks the last day in Kavinaka. The group is still passionate to do even greater than this. We thank you the cooperate world for such help.' (alleen ren je harder, maar samen komen we heel ver; dit is hoe ver we zijn gekomen met het team vandaag - de laatste dag in Kavinaka. De groep is nog altijd gepassioneerd om grootsere dingen te doen dan dit. We bedanken iedereen die bijgedragen heeft.'

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.