Partnerorganisatie Zambia: CCAP Zambia

The Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) is actief in drie landen: Zambia, Zimbabwe en Malawi. De Synod of Zambia is sinds 1984 werkzaam in het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus en de zorg voor mensen in nood. 

Partnerinfo

Met het motto ‘In Christ, we worship and serve’ laat CCAP Zambia zien dat het evangelie van Jezus Christus samen gaat met de zorg voor mensen in nood. CCAP Zambia zet zich daarom naast bijbels onderwijs en het trainen van pastors ook in voor betere leefomstandigheden voor kwetsbaren in de samenleving. CCAP Zambia werkt samen met het ministerie voor gezondheidszorg en onderwijs om zo verschillende gezondheidscentra en scholen te ondersteunen. Naast gezondheidszorg en onderwijs zijn onder andere ook het trainen van ex-gevangenen, hulp bij duurzame landbouw, toegang tot veilig drinkwater en het bewustmaken van het belang van politieke participatie facetten waar CCAP Zambia zich mee bezig houdt om het land verder te ontwikkelen.

CCAP Zambia is  een landelijke organisatie, toch focussen de meeste afdelingen zich op het oosten van Zambia. Zo ook de afdeling onderwijs, waar World Servants sinds 2010 mee samenwerkt. In Lundazi district, liggend aan de grens met Malawi, helpt CCAP Zambia zowel kinderen en jongeren als leraren om goed onderwijs te krijgen en te verzorgen. World Servants werkt samen met CCAP Zambia bij de bouw van klaslokalen, lerarenwoningen, latrines en verschoningsruimtes voor meisjes.

Naast de bouw van goede infrastructuur voor onderwijs organiseert CCAP Zambia de Teaching for Transformation training. Hierin leren leerlingen en leraren hoe zij met elkaar en hun omgeving om kunnen gaan op een manier die past bij hoe God het bedoeld heeft. Ook ondersteunen zij scholen met een voedselprogramma zodat leerlingen naast onderwijs ook een goede maaltijd krijgen. Daarnaast zijn ze recent gestart met de ontwikkeling van een school voor kinderen met een fysieke beperking in Msuzi. Hier kunnen kinderen uit omliggende dorpen verblijven en krijgen ze de zorg en onderwijs die zij nodig hebben.

Moffat Zulu


P.O. Box 530019
Lundazi
Zambia

ccapeducation@zamtel.zm

Feitjes

  • Locatie (hoofd)kantoor: Lundazi.
  • Werkgebied CCAP Zambia: door het hele land met focus op Eastern Province.
  • Focusgebied met World Servants: Lundazi District.
  • Thema's: Onderwijs, Gezondheidszorg, Water & Sanitatie, HIV/AIDS, Evangelisatie en Kerkontwikkeling
  • Andere partners van partnerorganisatie: EduDeo Ministries Canada en Solon Foundation Switzerland.
  • Donoren en/of organisaties waarmee samen WS projecten worden uitgevoerd: Dirk Bos Fonds.
  • Werkt samen met World Servants in Zambia sinds 2010.
  • Werkzaam in onderwijs
  • 31 projecten sinds 2010, bekijk ze hier.