Bouw van een kleuterschool en de renovatie van een basisschool in Kkungu in 2019

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Kkungu


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Work ongoing at the construction site in Kkungu

Coordinator Mary shared some photo's of the work that is being done by the contractor in preparation of the project.

Lees meer

Meeting with community in Kkungu on MoU

MOU signed at Kkungu primary school with different key stakeholders

Lees meer

UG119 | Fantastisch project zit er op

Dolenthousiast kwam de club Oeganda-reizigers vandaag door de deur op Schiphol.

Lees meer

UG119 | De laatste dag in Oeganda

De grote overdracht en een emotioneel afscheid, vandaag was de laatste dag in Oeganda! En nu weer onderweg naar huis...

Lees meer

Verandering in Kkungu

De school wordt goed gebruikt en de gemeenschap bouwt voort aan toekomstplannen

Lees meer

Spontaan bezoek aan Kkungu Primary School

Soms krijg je een mailtje waarvan je denkt: dat is bijzonder! Zo ook in dit geval.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Kkungu is een agrarische gemeenschap, op zo’n 22 kilometer van de hoofdstad Kampala, in het centrum van Oeganda. De mensen in deze gemeenschap zijn overwegend Baganda’s, de grootste bevolkingsgroep in Oeganda. Doordat Kkungu dichtbij de drukke hoofdstad ligt, is handel overduidelijk aanwezig in dit gebied en wonen de mensen dicht op elkaar. Veel bedrijven ondernemen op kleine schaal door de verkoop en aankoop van goederen.

Mary Angoro

PO Box 30768
Kampala
Uganda
+256 41 25 03 86
uganda@aeint.org

AEE - Uganda

African Evangelistic Enterprise (AEE) is een Afrikaanse organisatie die in meerdere landen werkzaam is, met name in het oosten en zuiden van het Afrikaanse continent, waaronder Oeganda en Rwanda. In 1971 is AEE Uganda opgericht. Hun droom is tweeledig: aan de ene kant willen ze zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie en aan de andere kant willen ze praktische hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitatie en in het voorzien van hun dagelijkse levensonderhoud.

In Oeganda hebben ze voor de praktische hulp 4 programma’s lopen waarbinnen World Servants in 2 programma’s actief is. Het eerste project (zomer 2019) is gerelateerd aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs in en rond de hoofdstad Kampala. Daarnaast hebben ze op 3 plekken in het land vakscholen waar ze jaarlijks zo’n 500+ leerlingen een vak leren, variërend van timmerman tot kapster of automonteur. De grootste vakschool is gevestigd in Jinja: het Nile Vocational Institue (NVI), wat een begrip is in het land maar er zijn ook nog vakscholen in Hoima en Masaka. Ook hebben ze een ziekenhuis opgezet in Milne waar veel mensen uit de omgeving naar toe komen voor goede zorg.
Als vierde hebben ze een programma in het noordwesten van het land, dat gericht is op het verbeteren van de levensomstandigheden door het opzetten van zelfhulpgroepen. Dit programma wordt door Red een Kind gefinancierd en biedt de mensen de kans om uit armoede te komen, door gebruik te maken van de capaciteit van de mensen zelf. Door trainingen leren ze om samen te sparen om daarmee investeringen te kunnen doen die ervoor zorgen dat ze meer inkomen kunnen genereren, of tegenslagen kunnen opvangen. Ze leren betere landbouw technieken, maar ook krijgen ze trainingen op het gebied van opvoeding, hygiëne en gezonde voeding. Door eenheid te creëren in gemeenschappen kan er ook meer invloed uitgeoefend worden op lokaal beleid. Ondersteunen en mobiliseren zijn sleutelwoorden van de organisatie om verandering in het land te kunnen bewerkstelligen. Vanaf 2020 draagt World Servants bij in dit programma met de bouw van kleuterscholen om zo de instroom in het basis onderwijs te vergroten en de kinderen door de voorbereiding binnen het kleuteronderwijs een betere start te kunnen maken op de basis school.

De school waar je aan de slag gaat heeft een lange historie en stond erg goed bekend in de omgeving. Het is een door de kerk gestarte school, waardoor er ook veel nadruk ligt op normen en waarden en op karakterontwikkeling. Ook wordt er aandacht besteed aan praktische vaardigheden zoals metselen, kunst, handenarbeid en andere 'life skills'. 

Door de oorlog in de jaren tachtig is de school in verval geraakt en hierdoor loopt het aantal leerlingen terug. Om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren, is het van belang om te zorgen voor verbetering van de leeromgeving. Het schoolbestuur heeft al maatregelen genomen om het aangezicht van de school te veranderen. Daarom is er bij een aantal klaslokalen een begin gemaakt met het pleisteren van de buitenmuren en het vervangen van deuren en ramen. In de loop van de jaren zijn6 van de 10 klaslokalen gepleisterd. Maar er moet nog veel werk worden verzet om een fijne en veilige leeromgeving te creeëren. De plannen voor het eerste deel van de renovatie bestaan uit het renoveren van 1 van de 3 blokken klaslokalen. Dan zijn 4 klaslokalen en het kantoor van de school volledig gerenoveerd. De kleuterklassen en 1 van de klassen van de basisschool zullen hier in worden gevestigd. .  De renovatie van de basisschool zal veel betekenen voor zowel de leraren die daar werken als de leerlingen die er les krijgen. 

Doelen:

  • Kwaliteit van de leeromgeving voor een deel van dekinderen van de basisschool en kleuterschool in Kkungu verbeteren
  • Renoveren van 4 klaslokalen, zodat meer kinderen al eerder naar school kunnen en bijvoorbeeld goed Engels leren
  • Bouw van een toiletblok voor verbeterde hygiënische omstandigheden voor de kleuterklassen