Bouw van klaslokalen in Mboboli in 2017

 • Het orginele schoolgebouw van Mboboli
  Het orginele schoolgebouw van Mboboli
 • Het schoolhoofd blikt terug
  Het schoolhoofd blikt terug
 • Going to school in the new class room
  Going to school in the new class room
 • Mboboli classrooms in use since November 2017
  Mboboli classrooms in use since November 2017
primitief
afrikaans enthousiasme
beter onderwijs

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Mboboli


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

ZA117 | Laatste etappe is begonnen

Met net iets vertraging is de eerste terugkerende groep van deze zomer begonnen aan de laatste vlucht. Ze lijken volgens planning aan te komen op Schiphol. 

Lees meer

ZA117 | Laatste actiepunt: souvenirs inslaan

Aan al het goede komt een einde, ook aan het project in Zambia. De laatste dagen waren indrukwekkend. Nog een paar uurtjes... 

Lees meer

Mboboli blijft zich ontwikkelen

Op dit moment bouwt de gemeenschap van Mboboli zelf aan de uitbreiding van een van de lerarenwoningen en is er een keuken voor de school gebouwd. Zo zie je dat een World Servants project niet het einde, maar juist het begin van verandering in een dorp is.

Lees meer

ZA117 | Het schoolhoofd vertelt...

Tijdens het setupbezoek aan Mboboli hebben we aan het schoolhoofd gevraagd welke impact de drie nieuwe klaslokalen hebben voor de Mboboli Primary School. Check de video om zijn mooie verhaal te horen.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Mboboli is een plattelandsdorp ongeveer 10 15 vanaf Miloso in het Mkushi Districtu in Zambia. In een dorp zoals Mboboli wonen families vaak bij elkaar, in totaal bestaat het dorp uit ongeveer 100 families bij elkaar. Zij wonen in kleine huizen gebouwd van steen of natuurlijke materialen. De inwoners van Mboboli leven voornamelijk van de landbouw, waar ze mais, tomaten, sojabonen en (zoete) aardappelen verbouwen. De inwoners spreken Bemba en een aantal spreekt Engels. Het grootste deel van de gemeenschap is Christen.

Het Mkushi District heeft een land-klimaat met een regenseizoen vanaf november tot maart. In deze maanden kan het 45º C worden, terwijl het in de winter (juni-augustus) af kan koelen tot onder 5º C.

Michael Tembo

Private Bag 16
Mkushi
Zambia
+260 536 22 58

MCC

MCC staat voor Mkushi Christian Community en is opgericht in 1999. Vanaf dat jaar is ook de samenwerking tussen World Servants en MCC ontstaan.
MCC is gevestigd, zoals de naam al aangeeft, in het Mkushi district, gelegen in Centraal-Zambia. In Mkushi wonen bijna 200.000 mensen waaronder heel veel kinderen.
De organisatie is opgebouwd uit allerlei kerken in het district die ervoor zorgt dat deze kerken gefaciliteerd worden voor het organiseren van activiteiten. Maar MCC zet zich niet alleen in voor kerken. Ook voor de gemeenschap worden ontwikkelingsprojecten opgezet. Op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg levert MCC fantastisch werk en zijn er al mooie resultaten geboekt: 20 projecten zijn er opgezet sinds het ontstaan van de organisatie.

Samen met World Servants zijn er verschillende basisscholen opgezet in het district. Hierdoor kunnen veel kinderen naar school en gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog doordat leerkrachten nu niet meer voor een grote hoeveelheid kinderen per klas hoeven te staan. Zo kan er meer aandacht besteed worden aan het individu. Vandaar ook dat er op dit moment steeds meer vraag is naar middelbare scholen in de omgeving.

Wat betreft gezondheidszorg willen World Servants en MCC voortbouwen op de projecten die er de afgelopen jaren al zijn geweest, door bijvoorbeeld een kliniek te bouwen in een gemeenschap waar eerder al klasklokalen werden gebouwd. Zo kan er direct hulp geboden worden als iemand ziek is. Daarnaast kan een ander groot probleem aangepakt worden: de kindersterfte. Veel zwangere vrouwen bevallen nu meestal zonder medische begeleiding, waardoor veel baby’s overlijden. Er wordt door MCC bovendien ook aidsvoorlichting gegeven, iets dat erg belangrijk is omdat HIV/Aids nog steeds een groot probleem is in het land.
Intussen zijn er al meerdere klinieken gebouwd met daarbij woningen voor de medische staf. De hulpvoorzieningen zijn een succes: er komen veel mensen uit het land op af, zelfs uit buurland Congo komen gezinnen te voet om van de hulp gebruik te kunnen maken. Maar hierdoor is er wel meer vraag ontstaan naar verdere hulp. En dat is precies waar World Servants de komende jaren aandacht aan wil besteden.

Het huidige schoolgebouw is door de gemeenschap van Mboboli gebouwd en er zijn twee huizen voor leerkrachten van de school. De twee klaslokalen van de school worden gebruikt door 447 kinderen en vier leerkrachten. De klassen kunnen niet tegelijk les krijgen door het gebrek aan ruimte. De kinderen van Grade 1 t/m 5 (laagste klassen van het basisonderwijs) krijgen in een wisselend systeem les, terwijl de kinderen uit de hogere groepen naar Chipata moeten voor onderwijs. Hierdoor maken de leerlingen school vaak niet af. De kans dat ze doorstromen naar de middelbare school (Secondary School) wordt hierdoor erg klein en de kinderen zijn al jong klaar met school. Door het ruimtegebrek in het huidige schoolgebouw gaan de leerlingen onregelmatig naar school. Voor meisjes is het extra moeilijk om naar school te gaan. Meisjes trouwen vaak op jonge leeftijd en maken hierdoor hun school niet af.

Met het bouwen aan de klaslokalen help je mee om het volgende te bereiken:
- Meer kinderen kunnen naar school, door het aantal toegenomen klaslokalen.
- Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs; betere klaslokalen zorgen voor betere omstandigheden voor zowel de leraren als de leerlingen.
- De nieuwe klaslokalen geeft de leerlingen de mogelijkheid om onderwijs te volgen tot grade 9 (einde basisschool). Hierdoor kunnen de kinderen vervolgens de overstap maken naar een Secundary School.

Download tussenrapportageDownload eindrapportage