Taakomschrijving algemeen leider

Algemene leiders hebben een per leidersteam in te vullen rol. Samen met het hele leidersteam draagt hij/zij zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de deelnemers. De algemene leiders dragen vaak de verantwoordelijkheid over programma’s als Life Skills, Storytelling en Football4Water en/of hebben een focus op sport in het project. De algemeen leider springt in waar hij/zij kan bijdragen aan een effectiever verloop van het project en dus een vergroting van de impact. Soms delen ze met een van de andere leiders de verantwoordelijkheid over een van de andere leidersrollen. Omdat de taak van de algemeen leider wat minder concreet is, vraagt deze rol een zekere senioriteit. Ervaring als leider op een World Servants-project in een pré voor deze rol. Er zijn geen specifieke trainingen voor de algemeen leider; de algemeen leider is welkom om aan te sluiten bij de trainingen voor de andere leidersrollen. 


Voor het project:

 • het zich eigen maken van het leidershandboek, met daarin het World Servants-concept en het dagopeningmateriaal;
 • het volgen van de aangeboden trainingen, waarbij de algemeen leider kan aansluiten bij een van de trainingen voor een specifieke leidersrol en/of bij de training voor Life Skills, Storytelling of Football4Water;
 • het voorbereiden van de toegewezen taken;
 • contact onderhouden met de deelnemers van de groep.


Tijdens het project:

 • samen met het leidersteam leidinggeven aan het project;
 • het leiden van een GMG-groepje;
 • vorm geven aan het proces van persoonlijke verandering en geloofsgroei bij de deelnemers;
 • het organiseren van diverse programmaonderdelen en/of avondprogramma’s. Binnen het leidersteam wordt afgestemd welke dat zijn;
 • het coachen van deelnemers als zij zich inzetten voor specifieke activiteiten tijdens het project;
 • zorgen dat opgedane ervaringen worden gedeeld.


Na het project:

 • eventueel ondersteunen bij het maken van een van de specifieke leidersverslagen;
 • aanwezig zijn op de projectevaluatie voorafgaand aan het World Servants Festival.