Taakomschrijving algemeen leider

Algemene leiders hebben een/meerdere van de overige taken tot hun verantwoordelijkheid. Samen met het leidersteam draagt hij/zij zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de deelnemers.

Voor het project:

  • het zich eigen maken van het leidershandboek, met daarin het World Servants-concept en het dagopeningmateriaal;
  • het volgen van de aangeboden trainingen;
  • het voorbereiden van de toegewezen taken.

Tijdens het project:

  • samen met het leidersteam leidinggeven aan het project;
  • het leidinggeven aan je GMG-groepje;
  • vorm geven aan het proces van persoonlijke verandering en geloofsgroei bij de deelnemers;
  • het assisteren bij de diverse programmaonderdelen.

Na het project:

  • eventueel maken van een verslag;
  • het verslag presenteren op de projectevaluatiedag en aanwezig zijn bij de overige onderdelen van deze dag.