Taakomschrijving leider cultuur & interactie

Tijdens het project komen deelnemers van het project in contact met een andere cultuur. Dit gebeurt op allerlei verschillende manieren, bijvoorbeeld door bezoeken die de deelnemers in groepjes afleggen bij de plaatselijke bevolking. Daarnaast kan het bezoeken van een bedrijf, een ziekenhuis, een bank of iets dergelijks in het kader van de opleiding of baan van de deelnemer een mogelijkheid zijn. De leider van het cultuurprogramma is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit culturele programma. Hij of zij coördineert ook dat deelnemers hun ervaringen onderling delen zodat iedereen van elkaars ervaringen leert.

Voor het project:

 • maak je jezelf de leidershandleiding met de cultuurhandleiding en het World Servants-concept eigen;
 • volg je de aangeboden trainingen;
 • verdiep je je in het culturele aspect van het project(land). Verslagen, handige materialen en contactgegevens van het cultuurteam zijn te verkrijgen via worldservants.nl/teams;
 • inventariseer je de projectdoelen en doe je onderzoek naar relevante mogelijkheden voor bezoeken, uitstapjes en andere onderdelen van het cultuurprogramma;
 • bereid je de te bereiken doelen van de deelnemers voor met betrekking tot de culturele uitwisseling;
 • maak je een programma voor het voorbereidingsweekend of –dagen om de deelnemers te informeren over de culturele gewoonten en regels tijdens het project;
 • stel je in overleg met de hoofdleider de inhoud van de cultuurpagina’s op de website vast;
 • moedig je deelnemers aan om na te denken wat zij met hun projectervaring in Nederland kunnen gaan doen.

Tijdens het project:

 • organiseer je passende ervaringen voor de deelnemers, met als doel hen zich te laten verdiepen in de cultuur van het projectland;
 • stimuleer je terugkerend onderling contact tussen lokale bevolking en deelnemers;
 • organiseer je ontmoetingen tussen deelnemers en individuen uit het gastland;
 • maak je het programma voor de huisbezoeken;
 • organiseer je de uitstapjes, samen met de hoofdleider en de plaatselijke bevolking;
 • zorg je dat de opgedane ervaringen worden vastgelegd en gedeeld;
 • ondersteun je storytelling door de deelnemers;
 • bewaak je dat de cultuurdoelen van deelnemers zo veel mogelijk worden bereikt;
 • leid je een GMG-groepje.

Na het project:

 • maak je een verslag van het cultuurprogramma;
 • bespreek je het cultuurverslag op de projectevaluatie.