Taakomschrijving toerustingsleider

Naast het 'bouwen voor een ander', is het 'bouwen aan jezelf' even belangrijk. Alhoewel alle leiders hierin een rol hebben, is één leider verantwoordelijk voor het proces van de geestelijke vorming van de deelnemers. Deze toerustingsleider weet op evenwichtige wijze onderdelen in het (avond)programma aan te brengen en stimuleert de deelnemers om over zichzelf na te denken. Hij/zij probeert, in overleg met de leiders, de deelnemers bouwstenen aan te reiken die ze kunnen gebruiken bij het bouwen aan hun persoonlijk geloof. Uiteraard moet dit gebeuren op een open en vertrouwde manier die aansluit bij de belevingswereld van de deelnemers. Het is zeker niet de bedoeling dat de toerustingsleider alle geloofsonderdelen verzorgt. Juist niet! Hij/zij bewaakt het programma op dit gebied en schakelt andere leiders hiervoor in.
Daarnaast draag je er zorg voor dat er pastorale begeleiding voor de deelnemers is. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs door de toerustingsleider te gebeuren, soms heeft een deelnemer een duidelijke klik met een andere leider.


Voor het project:

 • bewaken dat de interactie met de lokale bevolking een centrale rol krijgt in het projectprogramma;
 • het ervoor zorgdragen dat geestelijke aspecten in het programma, zoals de thema-avonden, de kerkdiensten en de avondsluitingen, verdeeld worden onder de leiders;
 • het maken van een voorstel voor de volgorde van de dagopeningen (de GMG’s);
 • het begeleiden van de medeleiders ten aanzien van de GMG-groepjes;
 • het zich eigen maken van het leidershandboek, het World Servants-concept en toerustingsmaterialen;
 • aangeboden trainingen volgen;
 • informatie zoeken en contact leggen met andere leiders via worldservants.nl/team-ondersteuning 

Tijdens het project:

 • samen met de andere leiders bewaken dat er interactie met lokale bevolking tot stand komt;
 • vorm geven aan het proces van persoonlijke verandering en geloofsgroei bij de deelnemers;
 • het begeleiden van leiders die pastorale zorg verlenen.
 • het begeleiden van het avondprogramma;
 • zorgen voor inhoud van een kerkdienst/viering;
 • het leiden van een GMG-groepje;
 • samen met de andere leiders leidinggeven aan het project;


Na het project:

 • aanwezig zijn op de projectevaluatie;
 • het verslag bespreken op de projectevaluatie;
 • het verslagleggen van pastorale zaken in verband met de nazorg en als input voor het toerustingsteam.