Taakomschrijving Bouwleider

Als bouwleider ben je de schakel tussen de groep en de lokale aannemer. Onder leiding van de aannemer verdeel je de taken en bevorder je de interactie op de bouwplaats. Ook zorg je er, samen met de deelnemers, de lokale bouwvakkers en bevolking voor dat iedereen naar tevredenheid meebouwt en gemotiveerd blijft. Daarnaast houd je constant de veiligheid in de gaten.

Voor het project:

 • Een bouwleider verdiept zich in het bouwproject. Tekeningen en informatie worden verstrekt. Verslagen van voorgaande jaren zijn te vinden op worldservants.nl/teams;
 • Het volgen van de aangeboden trainingen;
 • Je voorbereiden op culturele verschillen in communicatie en efficiëntie;
 • Controleren of er voldoende gereedschappen zijn om met de groep te kunnen werken;
 • Informeren van de deelnemers over de bouw, veiligheid en de manier van werken tijdens het project.

Tijdens het project:

 • Samen met het leidersteam leidinggeven aan het project;
 • Een GMG-groepje leiden;
 • Bouwen aan verandering bij het vormgeven aan het proces van persoonlijke verandering en geloofsgroei bij de deelnemers;
 • Zorgdragen voor de veiligheid op de bouw (bekijk de bouwhandleiding voor informatie en tips daarover);
 • In samenwerking met de lokale aannemer, die verantwoordelijk is voor de bouw, deelnemers coachen en sturen op de bouwplaats;
 • Interactie tussen de lokale bevolking en deelnemers stimuleren;
 • Ervoor zorgen dat de benodigde materialen en gereedschappen (op tijd) aanwezig zijn;
 • Indien nodig materialen aanschaffen. Dit gebeurt altijd in overleg met de projectlandcoördinator en de aannemer. De hoofdleider is hierin eindverantwoordelijk;
 • Deelnemers gemotiveerd houden;
 • Deelnemers en locals verbinden, door samenwerking en geloof/persoonlijke gesprekken;
 • Het beheren van de door World Servants verstrekte materialen en gereedschappen.

Na het project:

 • Het maken van een bouwverslag zodat anderen gebruik kunnen maken van jouw ervaringen;
 • Aanwezig zijn bij de projectevaluatie van World Servants.